[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Ontvangers


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
De spiegelonderdrukking van een superheterodyne-ontvanger wordt verbeterd door:


Kies het juiste antwoord:
de stabiliteit van de oscillator te vergroten
de selectiviteit van de mf-versterker te vergroten
de bandbreedte van de lf-versterker te verkleinen
de selectiviteit van de hf-versterker te vergroten

Vraag 2
Sommige ontvangers voor de HF-band van 1,5 - 30 MHz hebben een middenfrequentie van 40 MHz en een vast laagdoorlaatfilter als ingangskring.

Deze constructie vergroot de kans op:


Kies het juiste antwoord:
misaanpassing aan de antenne
oscilleren van de hf-versterker `
ontvangst van de spiegelfrequentle
intermodulatie

Vraag 3
Een FM-ontvanger met een middenfrequentie van 10,7 MHz is afgestemd op een zender werkend op 90 MHz.
De oscillatorfrequentie is hoger dan de signaalfrequentie.
Een andere zender, op de spiegelfrequentie, veroorzaakt storing in de ontvangst.

Deze zender werkt op een frequentie van:


Kies het juiste antwoord:
21,4 MHz
79,3 MHz
100,7 MHz
111,4 MHz

Vraag 4
Een superheterodyne-ontvanger is afgestemd op 800 kHz. De oscillatorfrequentie is 1255 kHz.

De spiegelfrequentie is:


Kies het juiste antwoord:
455 kHz
2055 kHz
345 kHz
1710 kHz

Vraag 5
In principe is een ontvanger voor de FM-omroepband (88 -108 MHz) te verstemmen naar de 2 meter-band.

Toch zal zo'n ontvanger in de praktijk erg tegenvallen omdat:


Kies het juiste antwoord:
de begrenzer ontbreekt
de mf-bandbreedte veel te klein is
de mf-bandbreedte veel te groot is
deze ontvanger geen geschikte kanaalindeling heeft