[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Ontvangers


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
De gevoeligheid van een ontvanger wordt groter indien:


Kies het juiste antwoord:
de mf-frequentie verlaagd wordt
er meer lf-versterking wordt toegepast
er meer mixers worden toegepast
een goede hf-versterker voor de ingang wordt aangesloten

Vraag 2
De hf-versterkertrap van een superheterodyne-ontvanger dient een versterking te hebben die:


Kies het juiste antwoord:
niet groter is dan 1 maal
zo hoog mogelijk is
voldoende is om zwakke signalen te versterken tot boven het ruisniveau van de mengtrap
afhangt van de bandbreedte van de mf-versterker

Vraag 3
De oscillator in een superheterodyne-ontvanger:


Kies het juiste antwoord:
scheidt de zijbanden van de draaggolf
zorgt voor de spiegelonderdrukking
wekt de hulpfrequentie voor de mengtrap
bepaalt de versterking van de eerste middenfrequenttrap

Vraag 4
Het frequentiebereik van een ontvanger loopt van 144 tot 146 MHz.
De middenfrequentie is 10 MHz.

Het frequentiebereik van de oscillator kan zijn:


Kies het juiste antwoord:
164 - 166 MHZ
124-126 MHZ
144-146 MHZ
154-156 MHZ

Vraag 5
Een ontvanger heeft een mf-bandbreedte van 6 kHz.

De hoogste frequentie die na een detectie van een AM-signaal onvervormd wordt weer gegeven bedraagt:


Kies het juiste antwoord:
12000 Hz
6000 Hz
1000 Hz
3000 Hz