[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Ontvangers


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
De eigenschap van een ontvanger om signalen op naastliggende frequenties te onderdrukken heet:


Kies het juiste antwoord:
stabiliteit
gevoeligheid
bandbreedte
selectiviteit

Vraag 2
De frequentiestabiliteit van een superheterodyne-ontvanger wordt bepaald door de:


Kies het juiste antwoord:
detector
hf-versterker
oscillator(en)
mf-versterker(s)

Vraag 3
De filters in de hoogfrequentversterker van een ontvanger dienen om:


Kies het juiste antwoord:
motorstoringen te verminderen
de oscillatorfrequentie te stabiliseren
verafselectiviteit te verbeteren
de spiegel frequentie te versterken

Vraag 4
Welke trap van een 2-meter ontvanger geeft het grootste aandeel in de ruis aan de uitgang van de ontvanger?


Kies het juiste antwoord:
de laagfrequentversterker
de mengtrap
de middenfrequentversterker
de hoogfrequentversterker

Vraag 5
In een ontvanger wordt hoogfrequentversterking toegepast om de:


Kies het juiste antwoord:
gelijkloop tussen oscillator en antennekring te verbeteren
kruismodulatie in de mengtrap te verminderen
gevoeligheid van de ontvanger te verbeteren
bandbreedte van de ontvanger te verkleinen