[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Ontvangers


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
In het blokschema is de functie van blok 12 de:Kies het juiste antwoord:
derde oscillator
AM-detector
productdetector
AVR-detector

Vraag 2
In het blokschema is de functie van blok 7:Kies het juiste antwoord:
laagfrequentversterker
bandkeuze oscillator
laagdoorlaatfilter
interferentie oscillator

Vraag 3
De gevoeligheid van een FM-ontvanger voor de 2-meterband bedraagt ongeveer:


Kies het juiste antwoord:
0,2 nanovolt
0,2 microvolt
0,2 millivolt
0,2 volt

Vraag 4
Het primaire doel van de hf-versterker in een ontvanger is om:


Kies het juiste antwoord:
automatische versterkings regeling te kunnen toepassen
de gevoeligheid van de ontvanger te verhogen
de antenne aan te passen
voldoende nabij-selectiviteit te bereiken

Vraag 5
In de mengtrap van een superheterodyne-ontvanger wordt het hoogfrequentsignaal:


Kies het juiste antwoord:
hoorbaar gemaakt
in frequentie getransformeerd
in frequentie gemoduleerd
gedetecteerd