[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Ontvangers


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Dit is het blokschema van een ontvanger.

Het blokje gemerkt met X stelt voor de:Kies het juiste antwoord:
middenfrequentversterker
mengtrap
detector
oscillator

Vraag 2
Dit is het blokschema van een ontvanger.

Het blokje gemerkt met X stelt voor de:Kies het juiste antwoord:
detector
buffertrap
mengtrap
middenfrequentversterker

Vraag 3
Dit is het blokschema van een ontvanger.

Het blokje gemerkt met X stelt voor de:Kies het juiste antwoord:
de begrenzer
de laagfrequentversterker
de detector
de oscillator

Vraag 4
Dit is het blokschema van een ontvanger.

Het blokje gemerkt met X stelt voor:Kies het juiste antwoord:
de oscillator
de middenfrequentversterker
de hoogfrequentversterker
BFO

Vraag 5
Dit is het blokschema van een telegrafie-ontvanger.

Het blokje gemerkt met X stelt voor de:Kies het juiste antwoord:
1e oscillator
BFO
autom atische versterkingsregeling
discriminator