[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : PLL


Totaal aantal vragen : 2

Vraag 1
De PLL wekt een frequentie op tussen 144 en 146 MHz.
Het uitgangssignaal Uuit wordt gemoduleerd door het microfoonsignaal

De meest geschikte kantelfrequentie van het filter in de regellus is:Kies het juiste antwoord:
3000 Hz
30 Hz
146 MHz
12,5 kHz

Vraag 2
Als de detectieschakeling met BFO wordt meegeteld dan heeft een enkelvoudige superheterodyne-ontvanger:


Kies het juiste antwoord:
4 mengtrappen
3 mengtrappen
1 mengtrap
2 mengtrappen