[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : PLL


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Van een fase-regellus is het met een + aangegeven onderdeel:Kies het juiste antwoord:
de programmeerbare deler
de fase-vergelijker
de referentie oscillator
de spanninggeregelde-oscillator

Vraag 2
Van de fase-regellus is het met een + aangegeven deel:Kies het juiste antwoord:
de spanninggeregelde oscillator
de programmeerbare deler
de fase-vergelijker
het laagdoorlatende filter

Vraag 3
Van een fase-regellus is het met een + aangegeven onderdeel:Kies het juiste antwoord:
de fasevergelijker
de programmeerbare deler
de spanninggeregelde oscillator
de referentie-oscillator

Vraag 4
Van een fase-regellus is het met een + aangegeven onderdeel:Kies het juiste antwoord:
de spanninggeregelde oscillator
het laagdoorlaatfilter
de referentie oscillator
de fase-vergelijker

Vraag 5
De regellus is in stabiele toestand (gelocked) .
Welke bewering is juist?Kies het juiste antwoord:
de frequentie op punt A is hoger dan de frequentie op punt B
de frequenties op de punten A en B zijn gelijk
de frequentie op punt A is lager dan de frequentie op punt B
de verhouding tussen de op de punten A en B gemeten frequenties hangt af van de deelfactor van de deler