[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Oscillatoren


Totaal aantal vragen : 8

Vraag 1
De schakeling werkt als overtone-oscillator.
Stelling 1: De kring is afgestemd op de tweede harmonische van het kristal
Stelling 2: Het kristal werkt praktisch in serie-resonantie


Wat is juist?Kies het juiste antwoord:
alleen stelling 1
stellingen 1 en 2
geen van beide stellingen
alleen stelling 2

Vraag 2
Welke schakeling kan als overtone-oscillator werken?Kies het juiste antwoord:
alleen schakeling Y
schakeling X en Y
alleen schakeling X
geen van beide schakelingen

Vraag 3
Deze schakeling oscilleert op de frequentie bepaald door:Kies het juiste antwoord:
het X-tal in parallelresonantie
het X-tal in serieresonantie
C1, C2 en LI
C1, C2 en R1

Vraag 4
C2 is vijf maal zo groot als C1.

De schakeling werkt:Kies het juiste antwoord:
als oscillator met een kristal in zowel parallel- als in serieresonantie
als oscillator met het kristal in serieresonantie
als oscillator met het kristal in parallelresonantie
niet als oscillator

Vraag 5
In een 2-meter zender wordt het signaal van een 12 MHz oscillator vermenigvuldigd naar een zendfrequentie van 144 MHz.
De oscillator heeft een frequentieverloop van 12 Hz per minuut.

De zendfrequentie verloopt in 10 minuten:


Kies het juiste antwoord:
144 Hz
120 Hz
10 Hz
1440 Hz