[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Oscillatoren


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Bij een werkende oscillator wordt aan de volgende voorwaarden voldaan:


Kies het juiste antwoord:
rondgaande versterking groter dan 1; rondgaande fasedraaiing 180°
rondgaande versterking kleiner dan 1; rondgaande fasedraaiing 270°
rondgaande versterking gelijk aan 1; rondgaande fasedraaiing 360°
rondgaande versterking oneindig; rondgaande fasedraaiing 90°

Vraag 2
Het aanbrengen van meekoppeling in een versterker kan tot gevolg hebben dat:


Kies het juiste antwoord:
de versterker ongevoeliger wordt
de versterker gaat oscilleren
de vervorming afneemt
de versterker stabieler wordt

Vraag 3
Een hf-oscillator moet elektrisch en mechanisch stabiel zijn om te bereiken dat de oscillator geen:


Kies het juiste antwoord:
frequentieverloop vertoont
sleutelklikken genereert
vervorming veroorzaakt
overmodulatie veroorzaakt

Vraag 4
Een betere frequentiestabiliteit van een 2-meter zender kan worden verkregen door:


Kies het juiste antwoord:
de eindtrap in klasse C in te stellen
de antenne goed aan te passen
de eindtrap in klasse B in te stellen
de voedingsspanning van de oscillator te stabiliseren

Vraag 5
De frequentiestabiliteit van een oscillator met een FET kan worden verbeterd door:


Kies het juiste antwoord:
de gate-spanning te verkleinen
het afknijppunt te verleggen
de temperatuurvariaties te verkleinen
de gate-impedantie te verhogen