[ Welkom ] [ Het waarom ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ] [ Examens 3 ]
[ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ QTH Locator ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Detectie, Digitale modulatie


Totaal aantal vragen : 4

Vraag 1
Bij de modulatiewijze QAM, waarbij 16 toestanden worden onderscheiden, is het aantal bits per symbool:


Kies het juiste antwoord:
4
8
2
16

Vraag 2
In het ASCII-alfabet wordt elk teken weergegeven door 7 bits.
Aan elk teken wordt een pariteitsbit toegevoegd.
Een tekst van 6000 ASCII-tekens wordt in 1 minuut verzonden.

De bitsnelheid is:


Kies het juiste antwoord:
800 b/s
700 b/s
100 b/s
48.000 b/s

Vraag 3
De ontvangst van frequentie-gemoduleerde signalen is weinig gevoelig voor vonkstoring omdat in FM-ontvangers:


Kies het juiste antwoord:
frequentie-transformatie plaatsvindt
amplitude-begrenzing wordt toegepast
automatische frequentie-bijregeltng wordt toegepast
automatische volumeregeling wordt toegepast

Vraag 4
Aan de modulator van een zender wordt een bitstroom toegevoerd.
Als een bit de waarde 1 heeft wordt de frequentie van het uitgezonden signaal 170 Hz lager
dan wanneer het bit de waarde 0 heeft.

Deze modulatie heet:


Kies het juiste antwoord:
QAM
FSK
4-PSK
2-PSK