[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Detectie, Digitale modulatie


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
De juiste plaats van de DAC in een DSP-systeem is:Kies het juiste antwoord:
module 1
module 3
module 2
module 4

Vraag 2
Een geschikte bemonsteringsfrequentie voor een spraaksignaal met frequenties tussen 300 en 3000 Hz is:


Kies het juiste antwoord:
1000 Hz
300 Hz
8000 Hz
3000 Hz

Vraag 3
Bij het bemonsteren van een spraaksignaal wordt een anti-aliasfilter toegepast.

Dit filter is een:


Kies het juiste antwoord:
hoogdoorlaatfilter met een kantelfrequentie van 300 Hz
banddoorlaatfilter voor de samplefrequentie
laagdoorlaatfilter met een kantelfrequentie van 3000 Hz
bandsperfilter voor de samplefrequentie

Vraag 4
De Engelse afkorting 'CRC' wordt gebruikt voor:


Kies het juiste antwoord:
de modulatiemethode van een VCO
de foutdetectie in packetradio systemen
het aangeven van de capaciteit van een batterij
het in serie schakelen van twee condensatoren en een weerstand

Vraag 5
Een Cyclic Redundancy Check (CRC) wordt gebruikt om te controleren of:


Kies het juiste antwoord:
de maximale berichtlengte niet wordt overschreden
er een overdrachtsfout is opgetreden
het eind van een tekst is bereikt
de baudsnelheid juist is ingesteld