[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Detectie, Digitale modulatie


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Een flipflop is een:


Kies het juiste antwoord:
analoge serie-parallel omzetter
digitale geheugenschakeling
analoge geheugenschakeling
analoge circuit bouwsteen

Vraag 2
Flipflop is een andere naam voor een:


Kies het juiste antwoord:
analoge geheugenschakeling
analoge serie-parallel omzetter
digitale geheugenschakeling
elektronische seinsleutel

Vraag 3
Een geheugen voor binaire getallen bestaat uit:


Kies het juiste antwoord:
flipflops
delers
exclusieve OF-poorten
optellers

Vraag 4
De Engelse afkorting DDS komt overeen met de Nederlandse uitdrukking:


Kies het juiste antwoord:
digitale frequentiesynthese
directe digitale frequentiesynthese
diodedetector schakeling
dubbelzijdig diode systeem

Vraag 5
Een reconstructiefilter:


Kies het juiste antwoord:
wordt veelal toegepast in een DSP-keten
is een bandsperfilter
is een andere naam voor een anti-alias filter
is een hoogdoorlaatfilter