[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Detectie, Digitale modulatie


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Deze schakeling is een:Kies het juiste antwoord:
productdetector
mf-versterker
lf-versterker
oscillator

Vraag 2
Deze schakeling is een:Kies het juiste antwoord:
vermogensbegrenzer
dubbelfase gelijkrichter
productdetector
FM-detector

Vraag 3
Van een telegrafie-ontvanger is de middenfrequentie 756 kHz.

Om een A1A-signaal (onderbroken draaggolf) hoorbaar te maken heeft de BFO een frequentie van:


Kies het juiste antwoord:
1 kHz
756 kHz
776 kHz
757 kHz

Vraag 4
Om CW-signalen (A1A) hoorbaar te maken maakt men bij voorkeur gebruik van een:


Kies het juiste antwoord:
productdetector
flankdetector
Foster Seeley detector
diodedetector

Vraag 5
Met een productdetector worden gewoonlijk de volgende signalen gedetecteerd:


Kies het juiste antwoord:
EZB en FM
FM en AM
AM en CW
CW en EZB