[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Klasse instel, vervorming


Totaal aantal vragen : 7

Vraag 1
Indien een transistor wordt gebruikt als frequentievermenigvuldiger zal deze bij voorkeur worden ingesteld in:


Kies het juiste antwoord:
klasse A/B
klasse A
klasse B
klasse C

Vraag 2
Voor een telegrafiezender (A1A) geldt:


Kies het juiste antwoord:
de frequentiestabiliteit is niet belangrijk omdat er geen spraakmodulatie wordt toegepast
de bandbreedte van het uitgezonden signaal is nul hertz
alle trappen kunnen in klasse C worden ingesteld
er kan alleen in de eindtrap worden gesleuteld

Vraag 3
Het meest geschikt als frequentievermenigvuldigtrap is een:


Kies het juiste antwoord:
lineaire versterker
oscillator
mengtrap
versterker in klasse C

Vraag 4
Voor het versterken met zo hoog mogelijk rendement van een morsetelegrafiesignaal moet de zendereindtrap worden ingesteld in:


Kies het juiste antwoord:
klasse B
klasse A
klasse C
klasse A/B

Vraag 5
Een eindtrap van een frequentie-gemoduleerde zender wordt voor een zo hoog mogelijk rendement ingesteld in:


Kies het juiste antwoord:
klasse C
klasse AB
klasse B
klasse A