[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Klasse instel, vervorming


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Voor een PNP-transistor in klasse A geldt:


Kies het juiste antwoord:
de collectorspanning is ten opzichte van de emitter positief
de basisspanning is ten opzichte van de emitter positief
de basisspanning is ten opzichte van de collector negatief
de collectorspanning is ten opzichte van de emitter negatief

Vraag 2
Een amateurzender wekt een minimaal vermogen aan harmonischen op door de eindtrap in te stellen in:


Kies het juiste antwoord:
klasse A
klasse B
klasse A/B
klasse C

Vraag 3
Een amateurzender straalt minder harmonischen uit indien:


Kies het juiste antwoord:
de voedingsspanning van de oscillator beter wordt gestabiliseerd
de eindtrap in klasse C wordt ingesteld in plaats van in klasse A
een kristaloscillator wordt gebruikt in plaats van een LC-oscillator
de eindtrap in klasse A wordt ingesteld in plaats van in klasse C

Vraag 4
Een amplitudegemoduleerd signaal kan onvervormd worden versterkt door:


Kies het juiste antwoord:
een versterker in klasse C
een frequentievermenigvuldiger
een lineaire versterker
een niet-lineaire versterker

Vraag 5
Een 100% amplitude gemoduleerd signaal kan lineair worden versterkt met:


Kies het juiste antwoord:
een versterkertrap ingesteld in klasse A
een begrenzertrap
een balansmodulator
een eindtrap ingesteld in klasse C