[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Versterkers, OPAMP, SMP


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Van een lineaire versterker kan worden gezegd:


Kies het juiste antwoord:
deze wordt alleen voor FM-gemoduleerde signalen toegepast
deze wordt niet voor AM-gemoduleerde signalen toegepast
de vorm van de uitgangsspanning is gelijk aan die van de ingangsspanning
deze versterker heeft altijd een rendement van 50%

Vraag 2
Aan de uitgang van een lf-versterker kunnen harmonischen van het ingangssignaal verschijnen wanneer:


Kies het juiste antwoord:
de bandbreedte beperkt is
er parasitaire capaciteiten aanwezig zijn
de versterking bij alle frequenties niet even groot is
de versterker niet-lineair is

Vraag 3
Aan de uitgang van een LF-versterker kunnen harmonischen van het ingangssignaal verschijnen wanneer:


Kies het juiste antwoord:
de versterker overstuurd wordt
de versterking bij alle frequenties niet even groot is
de bandbreedte beperkt is
er parasitaire capaciteiten aanwezig zijn

Vraag 4
In een laagfrequentversterker, ingesteld in klasse A, kunnen harmonischen ontstaan door:


Kies het juiste antwoord:
te kleine uitsturing
te grote parasitaire capaciteiten
te grote uitsturing
te lage inwendige weerstand van de voeding

Vraag 5
Als een niet-lineaire zenderversterker gebruikt wordt voor EZB-telefonie dan:


Kies het juiste antwoord:
ontstaat er vervorming
wordt de bandbreedte kleiner
wordt de zijband omgekeerd
wordt de verstaanbaarheid verbeterd