[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Resonatie kringen, filters


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
De spoelen zijn onderling niet gekoppeld.

De resonantiefrequentie van kring Q is:Kies het juiste antwoord:
gelijk aan die van kring P
2 maal die van kring P
0,5 maaldie van kring P
4 maal die van kring P

Vraag 2
De impedantie Z is bij resonantie:Kies het juiste antwoord:
100 Ω
1100 Ω
oneindig hoog
10000 Ω

Vraag 3
In het filter zijn de 3 seriekringen in resonantie op de daarbij aangegeven frequenties.

Het filter:Kies het juiste antwoord:
spert 2000 Hz en 4000 Hz
spert 2000 Hz en laat 4000 Hz door
laat 2000 Hz door en spert 4000 Hz
laat 2000 Hz en 4000 Hz door

Vraag 4
In het filter zijn 3 seriekringen in resonantie op de daarbij aangegeven frequenties.

Het filter:Kies het juiste antwoord:
laat 2000 Hz en 4000 Hz door
laat 2000 Hz door en spert 4000 Hz
spert 2000 Hz en laat 4000 Hz door
spert 2000 Hz en 4000 Hz

Vraag 5
Om de in het hf-spectrum ingenomen bandbreedte te beperken wordt in de modulatieversterker van een EZB-zender een laagdoorlaat- en een hoogdoorlaatfilter opgenomen.

De gebruikelijke afsnijfrequenties van deze filters bedragen:


Kies het juiste antwoord:
hoogdoorlaat: fc 600 Hz; laagdoorlaat: fc 1800 Hz
hoogdoorlaat: fc 300 Hz; laagdoorlaat: fc 3000 Hz
hoogdoorlaat: fc 50 Hz; laagdoorlaat: fc 15000 Hz
hoogdoorlaat: fc 0 Hz; laagdoorlaat: fc 6000 Hz