[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

Module : Resonatie kringen, filters


Totaal aantal vragen : 10

Vraag 1
Indien van een parallelkring de capaciteit gehalveerd wordt zal de resonantiefrequentie:


Kies het juiste antwoord:
√2 maal zo laag worden
2 maal zo hoog worden
gehalveerd worden
√2 maal zo hoog worden

Vraag 2
In de praktijk wordt met de condensator:Kies het juiste antwoord:
de kwaliteitsfactor ingesteld
de tijdconstante ingesteld
de afstemming ingesteld
de weerstand ontkoppeld

Vraag 3
Een parallelschakeling van een spoel en een condensator is aangesloten op een wisselspanningsbron.

Het faseverschil tussen de stroom door de spoel en die door de condensator bedraagt:


Kies het juiste antwoord:
180 graden
0 graden
90 graden
45 graden

Vraag 4
De kring is in resonantie.

Na het sluiten van de schakelaar wordt:Kies het juiste antwoord:
de spanning U2 groter en de bandbreedte van de kring groter
de spanning U2 kleiner en de bandbreedte van de kring groter
de spanning U2 kleiner en de bandbreedte van de kring kleiner
de spanning U2 groter en de bandbreedte van de kring kleiner

Vraag 5
Van de parallelkring wordt de parallelweerstand R verwijderd.

De kwaliteitsfactor wordt hierdoor:Kies het juiste antwoord:
onveranderd
groter
kleiner
afhankelijk van de frequentie