[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2020-01-08 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Zie afbeelding

Q1, Q2, Q3, Q4 en Q5 zijn:Kies het juiste antwoord:
P-kanaal veldeffecttransistoren
PNP-transistoren
N-kanaal veldeffecttransistoren
NPN-transistoren

Vraag 2
Zie afbeelding
De schakeling rondom Q2 is bedoeld:Kies het juiste antwoord:
voor het precies instellen van de drain-source spanning van Q1
voor het opwekken van het oscillatorsignaal
voor het regelen van het laagfrequentvolume van de hoofdtelefoon
als detectorschakeling voor signalen van Q1

Vraag 3
Zie afbeelding
De oscillator is opgebouwd rond transistor:Kies het juiste antwoord:
Q2
Q1
Q3
Q6

Vraag 4
De kring is in resonantie.

Na het sluiten van de schakelaar wordt:Kies het juiste antwoord:
de spanning U2 groter en de bandbreedte van de kring groter
de spanning U2 kleiner en de bandbreedte van de kring groter
de spanning U2 kleiner en de bandbreedte van de kring kleiner
de spanning U2 groter en de bandbreedte van de kring kleiner

Vraag 5
Een ideale enkelzijbandzender wordt met twee even sterke sinusvormige audiosignalen van respectievelijk 800 Hz en 1000 Hz uitgestuurd.
Het uitgangssignaal wordt zichtbaar gemaakt op een oscilloscoop.

Het juiste beeld is:Kies het juiste antwoord:
beeld 2
beeld 3
beeld 4
beeld 1