[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2019-09-04 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Zie afbeelding
Voor een goede werking dient R1 een waarde te hebben van:Kies het juiste antwoord:
100 Ω
100 kΩ
1000 Ω
500 Ω

Vraag 2
Zie afbeelding
R11 en R12:Kies het juiste antwoord:
zorgen voor het juiste werkpunt van Q3
dienen voor tegenkoppeling van Q3
vormen met C9 een laagdoorlaatfilter
mogen geen draadgewonden weerstanden zijn

Vraag 3
Als het uitgangsvermogen van een zender met een factor 4 vergroot wordt, dan behoort de S-meter aanwijzing van een ontvanger, die op die zender afgestemd is, toe te nemen met:Kies het juiste antwoord:
4 dB
3 dB
6 dB
2 dB

Vraag 4
Een enkelzijbandzender wordt met twee even sterke sinusvormige audiosignalen van respectievelijk 800 Hz en 1000 Hz uitgestuurd.
Het uitgangssignaal wordt zichtbaar gemaakt op een oscilloscoop.

Dit beeld geeft aan dat de zender:Kies het juiste antwoord:
veel harmonischen produceert
overstuurd wordt
niet stabiel is
goed werkt

Vraag 5
Een luchtcondensator bestaat uit 2 koperplaten.
De oppervlakte van deze platen wordt 2 x zo groot gemaakt.

De capaciteit zal:


Kies het juiste antwoord:
verdubbelen
halveren
4 x zo groot worden
gelijk blijven