[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2019-03-06 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
De condensator C20 heeft bij voorkeur een waarde van ongeveer:Kies het juiste antwoord:
1 μF
1000 pF
10 pF
1000 μF

Vraag 2
De voedingsspanningen worden afgevlakt door de condensatoren:Kies het juiste antwoord:
C26 en C27
C21 en C29
C14 en C17
C22 en C24

Vraag 3
Op een oscilloscoop, aangesloten op de uitgang van de zender, zien we het geschetste beeld.
De verticale gevoeligheid is 50 volt/div.
De belasting is 50 ohm.


Het afgegeven vermogen is dan ongeveer:Kies het juiste antwoord:
100 W
200 W
50 W
25 W

Vraag 4
In deze zender is de kristaloscillator opgebouwd rond de transistor(en):Kies het juiste antwoord:
Q1
Q2 en Q3
Q2 en Q3
Q3

Vraag 5
Welke schakeling kan als overtone-oscillator werken?Kies het juiste antwoord:
alleen schakeling Y
schakeling X en Y
alleen schakeling X
geen van beide schakelingen