[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2019-01-09 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Zie afbeelding
Dit is een deel van een:Kies het juiste antwoord:
EZB-zender
CW-zender
AM-zender
FM-zender

Vraag 2
Zie afbeelding
De ontvanger wordt afgestemd met:Kies het juiste antwoord:
alleen C6
alleen C3
C3, C6 en C25
alleen C25

Vraag 3
Er is een laagfrequent wisselspanning aanwezig over:Kies het juiste antwoord:
R1
R3
R14
R10

Vraag 4
In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor:
'( - X - ).' apparaten die naar hun aard bestemd zijn voor het zenden of het zenden en ontvangen van radiocommunicatiesignalen.


In plaats van '( - X - )' staat:


Kies het juiste antwoord:
radio-ontvangapparaten
meetapparaten
radioversterkerapparaten
radiozendapparaten

Vraag 5
De uitgangsspanning Uuit is:Kies het juiste antwoord:
-(U1 + U2)
U2 - U1
U1 + U2
U1 - U2