[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2018-09-05 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Zie afbeelding
Element X (links onderin het schema) is:Kies het juiste antwoord:
het tekensymbool voor een reactantie
een kwartskristal dat zich capacitief gedraagt
een Foster-Seely detector
een kwartskristal dat zich inductief gedraagt

Vraag 2
Zie afbeelding
Voor een goede werking dient R1 een waarde te hebben van:Kies het juiste antwoord:
100 Ω
100 kΩ
1000 Ω
500 Ω

Vraag 3
Zie afbeelding
Transformator T1 dient voor het:Kies het juiste antwoord:
verkrijgen van de gewenste voedingsspanning
aanpassen van de antenne
aanpassen van de luidspreker
opwekken van de BFO-spanning

Vraag 4
Zie afbeelding
De ontvangfrequentie wordt bepaald door de middenfrequentie en door de kring:Kies het juiste antwoord:
L6 en C6
L25 en C25
L3 en C3
L1 en C1

Vraag 5
Zie afbeelding
De spoelen L11 en L13 maken deel uit van de:Kies het juiste antwoord:
hoogfrequentversterker
oscillator
laagfrequentversterker
middenfrequentversterker