[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2018-05-29 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Transistor Q2:Kies het juiste antwoord:
versterkt de laagfrequentspanning van Q1 ongeveer 10 x
versterkt de laagfrequentspanning van Q1 ongeveer 30 x
is bedoeld als scheidingstrap
versterkt de laagfrequentspanning van Q1 ongeveer 3 x

Vraag 2
Transistor Q 2:Kies het juiste antwoord:
versterkt de laagfrequentspanning van Q1 ongeveer 1 x
versterkt de laagfrequentspanning van Q1 ongeveer 3 x
is bedoeld als hoogfrequent scheidingsversterker
versterkt de laagfrequentspanning van Q1 ongeveer 10 x

Vraag 3
Zie afbeelding
Er staat een hoogfrequent wisselspanning over:Kies het juiste antwoord:
R26
R13
R7
R21

Vraag 4
Zie afbeelding
Deze ontvanger is geschikt te maken voor CW-ontvangst (AIA) door toevoeging van een:Kies het juiste antwoord:
hf-versterkingsregeling
BFO
CW-filter
flankdetector

Vraag 5
Het magnetische veld van een mf-spoel veroorzaakt hinder in nabijgelegen componenten.

De beste maatregel hiertegen is om deze spoel:


Kies het juiste antwoord:
in te gieten in kunsthars
zonder spatie te wikkelen
aan één zijde te aarden
te voorzien van een aluminium bus