[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2018-05-16 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Diode D1 is een:Kies het juiste antwoord:
varicapdiode (capaciteitsdiode)
zenerdiode
gelijkrichtdiode
LED

Vraag 2
Zie afbeelding
Voor een goede werking dient R1 een waarde te hebben van:Kies het juiste antwoord:
100 Ω
100 kΩ
1000 Ω
500 Ω

Vraag 3
De kring L1-C1 staat afgestemd op de:Kies het juiste antwoord:
oscillatorfrequentie
middenfrequentie
spiegelfrequentie
ontvangfrequentie

Vraag 4
De wattseconde is de eenheid van:


Kies het juiste antwoord:
tijd
vermogen
arbeid
kracht

Vraag 5
Een sinusvormige wisselspanning heeft een effectieve waarde van 100 volt.

De momentele waarden van deze wisselspanning liggen tussen:


Kies het juiste antwoord:
-70,7 V en +70,7 V
-141,4 Ven +141,4 V
0 V en +141,4 V
-100 V en +100 V