[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2018-03-07 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Transistor Q2:Kies het juiste antwoord:
versterkt de laagfrequentspanning van Q1 ongeveer 10 x
versterkt de laagfrequentspanning van Q1 ongeveer 30 x
is bedoeld als scheidingstrap
versterkt de laagfrequentspanning van Q1 ongeveer 3 x

Vraag 2
Zie afbeelding
Voor een goede werking dient R1 een waarde te hebben van:Kies het juiste antwoord:
100 Ω
100 kΩ
1000 Ω
500 Ω

Vraag 3
De eenheid 'volt per meter' behoort bij:


Kies het juiste antwoord:
voortplantingssnelheid
frequentie
golflengte
veldsterkte

Vraag 4
De polarisatie van een radiogolf is gedefiniëerd als:


Kies het juiste antwoord:
de richting van het magnetisch veld
de hoofdstralingsrichting van de zendantenne
de richting van het elektrisch veld
de opstralingshoek van de zendantenne

Vraag 5
De gemiddelde waarde van de stroom over het tijdsinterval van 0 tot t1 seconde is:Kies het juiste antwoord:
0 A
1/π A
2/π A
π A