[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2017-05-24 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Halfgeleider Q3 is een:Kies het juiste antwoord:
NPN-transistor
N-kanaal veldeffecttransistor
PNP-transistor
P-kanaal veldeffecttransistor

Vraag 2
De voedingsspanningen worden afgevlakt door de condensatoren:Kies het juiste antwoord:
C26 en C27
C21 en C29
C14 en C17
C22 en C24

Vraag 3
Smoorspoel rfc3 dient voor de instelling:Kies het juiste antwoord:
van de tegenkoppeling
in klasse A
in klasse A/B
in klasse B

Vraag 4
Een geschikte bemonsteringsfrequentie voor een spraaksignaal met frequenties tussen 300 en 3000 Hz is:


Kies het juiste antwoord:
1000 Hz
300 Hz
8000 Hz
3000 Hz

Vraag 5
De effectieve waarde van een sinusvormige wisselspanning met een maximale waarde van 10 volt is:


Kies het juiste antwoord:
7,07 V
10 V
6,67 V
5 V