[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2017-05-17 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Het circuit met Q3, Q4, Q5 en Q6 is een:Kies het juiste antwoord:
hoogfrequentversterker
laagfrequentversterker
middenfrequentversterker
gelijkstroomversterker

Vraag 2
Er is een laagfrequent wisselspanning aanwezig over:Kies het juiste antwoord:
R1
R3
R14
R10

Vraag 3
Transistor Q2:Kies het juiste antwoord:
is het sleutelfilter
is een scheidingstrap
is een frequenie-vermenigvuldigingstrap
zorgt voor de werkpuntstabilisatie van Q1

Vraag 4
De amplitude van een sinusvormige wisselspanning is gedefinieerd als de:


Kies het juiste antwoord:
topwaarde
topwaarde gedeeld door √2
top-top waarde
topwaarde vermenigvuldigd met √2

Vraag 5
Een FM-zender geeft een draaggolfvermogen af van 10 watt en is belast met een gloeilamp van 15 watt.
De zender wordt met spraak gemoduleerd.

Deze lamp zal:


Kies het juiste antwoord:
niet gloeien
in het spraakritme feller gloeien
constant gloeien
alleen tijdens het spreken gloeien