[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2017-03-01 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
De juiste plaats van het anti-aliasfilter in een DSP-systeem is:Kies het juiste antwoord:
module 4
module 3
module 2
module 1

Vraag 2
Het aanbrengen van een geaarde aluminium bus om een spoel waardoor een hf wisselstroom loopt heeft tot gevolg, dat buiten de bus:


Kies het juiste antwoord:
het elektrisch veld wordt verkleind en het magnetisch veld wordt versterkt
alleen hetelektrisch veld wordt verkleind -
zowel het elektrisch als het magnetisch veld wordt verkleind
alleen het magnetisch veld wordt verkleind

Vraag 3
De juiste volgorde van toenemende bandbreedte is:


Kies het juiste antwoord:
CW, FM-telefonie, EZB-telefonie
FM-telefonie, EZB-telefonie, CW
CW, EZB-telefonie, FM-telefonie
EZB-telefonie, FM-telefonie, CW

Vraag 4
Een 50 MHz zender is door 20 meter coaxiale kabel (demping 20 dB/100 meter) en een balun (demping = 0,4 dB) verbonden met een Yagi-antenne (winst = 10,4 dB).
Het zendvermogen bedraagt 10 watt.

Het effectief uitgestraald vermogen (ERP) is:


Kies het juiste antwoord:
40 W
20 w
10 w
30 W

Vraag 5
Om de lamp maximaal te laten branden moet de wikkelverhouding van de aanpassingstrafo zijn:Kies het juiste antwoord:
2 : 1
8 : 1
1 : 1
4 : 1