[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2017-01-11 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Zie afbeelding
Voor een goede werking dient R1 een waarde te hebben van:Kies het juiste antwoord:
100 Ω
100 kΩ
1000 Ω
500 Ω

Vraag 2
Zie afbeelding
R11 en R12:Kies het juiste antwoord:
zorgen voor het juiste werkpunt van Q3
dienen voor tegenkoppeling van Q3
vormen met C9 een laagdoorlaatfilter
mogen geen draadgewonden weerstanden zijn

Vraag 3
De antenne is ontworpen voor de 80- en 40-meter amateur-band. In de antenne zijn 2 gelijke 'traps' opgenomen.

Stelling 1:
De 'traps' gedragen zich op 40-meter als een sperfilter waardoor de eindstukken van de antenne niet meewerken;
Stelling 2:
De 'traps' gedragen zich op 80-meter als een capacitieve reactante, waardoor beide eindstukken worden aangekoppeld.

Wat is juist:Kies het juiste antwoord:
alleen stelling 2
stelling 1 en 2
alleen stelling 1
geen van beide stellingen

Vraag 4
Instelling oscilloscoop:
Horizontaal: 1 μsec/schaaldeel
Verticaal: 25 V/schaaldeel


De amplitude van deze wisselspanning is:Kies het juiste antwoord:
100 V
25 V
50 V
60 V

Vraag 5
Er is een hoeveelheid energie beschikbaar van 360 Ws. Hierop brandt een lampje dat 1 W opneemt.

Dat kan gedurende:


Kies het juiste antwoord:
1 seconde
360 seconden
6 seconden
60 seconden