[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2016-11-02 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Zie afbeelding

Q1, Q2, Q3, Q4 en Q5 zijn:Kies het juiste antwoord:
P-kanaal veldeffecttransistoren
PNP-transistoren
N-kanaal veldeffecttransistoren
NPN-transistoren

Vraag 2
Bij geopende schakelaar S dissiperen de weerstanden elk 50 watt.

Als de schakelaar S wordt gesloten, is het gedissipeerde vermogen:Kies het juiste antwoord:
200 W
400 W
100 W
50 W

Vraag 3
Instelling oscilloscoop:
Horizontaal: 4 μsec/schaaldeel
Verticaal: 25 V/schaaldeel


Uit dit beeld leidt u de volgende waarden af:Kies het juiste antwoord:
62,5 KHZ; 35,5 V
160 kHz; 71 V
62,5 KHZ; 71 V
160 KHZ; 35,5 V

Vraag 4
De duur van één periode is:Kies het juiste antwoord:
t1
t2
t3
t3 - t1

Vraag 5
Een hf-ontvanger met een doorlaatbandbreedte van 300 Hz ontvangt een CW-signaal (A1A).
De signaal-ruisverhouding aan de uitgang bedraagt 20 dB.

Als de doorlaatbandbreedte wordt overgeschakeld naar 3000 Hz, wordt bij gelijkblijvende versterking de signaalruisverhouding:


Kies het juiste antwoord:
is niet te bepalen
kleiner
groter
ongewijzigd