[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2016-09-07 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Elektrische energie wordt uitgedrukt in:


Kies het juiste antwoord:
volt per seconde
watt per seconde
ampèreseconde
wattseconde

Vraag 2
De juiste plaats van het anti-aliasfilter in een DSP-systeem is:Kies het juiste antwoord:
module 4
module 3
module 2
module 1

Vraag 3
De gemiddelde waarde van de stroom over het tijdsinterval van 0 tot π/2 seconde is:Kies het juiste antwoord:
0 A
2/π A
π A
1/π A

Vraag 4
Als van een wisselspanning de tijdsduur van één periode 0,008 seconde bedraagt, is de frequentie:


Kies het juiste antwoord:
7500 Hz
125 Hz
0,008 Hz
0,48 Hz

Vraag 5
De spanning is in fase met de stroom in:Kies het juiste antwoord:
afbeelding 1
afbeelding 3
afbeelding 4
afbeelding 2