[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2016-05-27 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Voor optimale onderdrukking van de draaggolf geldt:Kies het juiste antwoord:
C11= 2 x C10 en de loper van R11 is ongeveer in de middenpositie gedraaid
C10= 2 x C11 en de loper van R11 is geheel naar beneden gedraaid
C10 is gelijk aan C111 en de loper van R11 is geheel naar boven gedraaid
C11 is ongeveer gelijk aan C10 en de loper van R11 is ongeveer in de middenpositie gedraaid

Vraag 2
Voor een bruikbare modulatie zal de waarde van R1 liggen in de ordegrootte van:Kies het juiste antwoord:
100 kΩ
10 Ω
1 Ω
600 Ω

Vraag 3
De condensator C24 dient om:Kies het juiste antwoord:
de versterking van hoge tonen in de eindtrap te verkleinen
de stroom door de transistor constant te houden
de LF-tegenkoppeling in de eindtrap te verminderen
de transistor in het juiste werkpunt in te stellen

Vraag 4
De wattseconde is de eenheid van:


Kies het juiste antwoord:
tijd
vermogen
arbeid
kracht

Vraag 5
Twee gelijke accu's worden parallel geschakeld.

Hierdoor ontstaat een batterij met:


Kies het juiste antwoord:
een lagere spanning
een hogere toelaatbare stroom
gelijke eigenschappen
een hogere spanning