[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2016-05-11 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
C5, C10 en C12:Kies het juiste antwoord:
zijn de afstemcondensatoren van de resonantiekringen
voorkomen brom op de modulatie van de stuurtrap
ontkoppelen de hoogfrequent signalen van de voedingslijn V+ naar aarde
vormen met respectievelijk L1, L3 en rfc4 hoogdoorlaatfilters

Vraag 2
Zie afbeelding
Voor een goede werking dient R1 een waarde te hebben van:Kies het juiste antwoord:
100 Ω
100 kΩ
1000 Ω
500 Ω

Vraag 3
De condensator C21 dient om:Kies het juiste antwoord:
de voedingsspanning voor de oscillator constant te houden
de versterking van hoge tonen in de lf-versterker te verminderen
hoge frequenties uit de voedingsspanning van het ontvanggedeelte te weren
spanningsvariaties door stroomveranderingen in de eindtrap af te vlakken

Vraag 4
Zie afbeelding
Weerstand R1 maakt deel uit van het circuit van de:Kies het juiste antwoord:
automatische versterkingsregeling
detector
laagfrequentversterker
oscillator

Vraag 5
De polarisatierichting van een radiogolf:


Kies het juiste antwoord:
is altijd evenwijdig aan de aarde
is altijd loodrecht op de aarde
wordt in eerste instantie bepaald door de ontvangantenne
wordt in eerste instantie bepaald door de zendantenne