[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2016-03-02 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Zie afbeelding
Element X (links onderin het schema) is:Kies het juiste antwoord:
het tekensymbool voor een reactantie
een kwartskristal dat zich capacitief gedraagt
een Foster-Seely detector
een kwartskristal dat zich inductief gedraagt

Vraag 2
Zie afbeelding
De schakeling rondom Q2 is bedoeld:Kies het juiste antwoord:
voor het precies instellen van de drain-source spanning van Q1
voor het opwekken van het oscillatorsignaal
voor het regelen van het laagfrequentvolume van de hoofdtelefoon
als detectorschakeling voor signalen van Q1

Vraag 3
De hoogfrequentversterker is opgebouwd rond transistor:Kies het juiste antwoord:
Q2
Q1
Q5
Q6

Vraag 4
De componenten C9 en L3 vormen hier een:Kies het juiste antwoord:
bandfilter
faagdoorlaatfilter
parallelkring
seriekring

Vraag 5
De werking van een geaarde aluminium afschermbus om een hf-spoel berust op:


Kies het juiste antwoord:
diamagnetische eigenschappen van aluminium
naar aarde afvoeren van magnetische veldlijnen
inductie van een stroom in de bus die een tegengesteld magnetisch veld opwekt
magnetische geleiding van aluminium