[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2015-11-04 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Voor optimale onderdrukking van de draaggolf geldt:Kies het juiste antwoord:
C11= 2 x C10 en de loper van R11 is ongeveer in de middenpositie gedraaid
C10= 2 x C11 en de loper van R11 is geheel naar beneden gedraaid
C10 is gelijk aan C111 en de loper van R11 is geheel naar boven gedraaid
C11 is ongeveer gelijk aan C10 en de loper van R11 is ongeveer in de middenpositie gedraaid

Vraag 2
Het circuit met Q3, Q4, Q5 en Q6 is een:Kies het juiste antwoord:
hoogfrequentversterker
laagfrequentversterker
middenfrequentversterker
gelijkstroomversterker

Vraag 3
De spanning tussen de punten X en Y is:Kies het juiste antwoord:
2 V
3 V
1 V
0 V

Vraag 4
Een sinusvormige spanning van 100 Veff heeft op t=0 een nuldoorgang van negatief naar positief.

Driekwart periode later is de momentele waarde:


Kies het juiste antwoord:
+70,7 V
+141,4 V
-141,4 V
+100 V

Vraag 5
De spanning is in fase met de stroom in:Kies het juiste antwoord:
afbeelding 1
afbeelding 3
afbeelding 4
afbeelding 2