[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2015-05-28 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Transistor Q 2:Kies het juiste antwoord:
versterkt de laagfrequentspanning van Q1 ongeveer 1 x
versterkt de laagfrequentspanning van Q1 ongeveer 3 x
is bedoeld als hoogfrequent scheidingsversterker
versterkt de laagfrequentspanning van Q1 ongeveer 10 x

Vraag 2
Instelling oscilloscoop:
Horizontaal: 2 μsec/schaaldeel
Verticaal: 25 V/schaaldeel


Uit dit beeld leidt u de volgende waarden af:Kies het juiste antwoord:
amplitude 50 V; periodeduur 8 μsec
amplitude 100 V; periodeduur 4 μsec
amplitude 50 V; periodeduur 4 μsec
amplitude 100 V; periodeduur 8 μsec

Vraag 3
Een nadeel van enkelzijbandmodulatie ten opzichte van amplitudemodulatie is:


Kies het juiste antwoord:
meer vervorming door onjuiste afstemming
plaats voor minder zenders in de banden
meer vervorming door selectieve fading
meer vervorming door draaggolf interferentie

Vraag 4
Tussen twee versterkertrappen is een passief filter geschakeld.

De totale versterking tussen A en B is:Kies het juiste antwoord:
5 dB
15 dB
25 dB
500 dB

Vraag 5
Het door de antenne effectief uitgestraald vermogen (erp) is:Kies het juiste antwoord:
1 W erp
1000 W erp
10 W erp
0,1 W erp