[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2015-03-04 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
De gebruikelijke waarde voor C21 is ongeveer:Kies het juiste antwoord:
10 pF
100 μF
10 nF
500 pF

Vraag 2
Smoorspoel rfc3 dient voor de instelling:Kies het juiste antwoord:
van de tegenkoppeling
in klasse A
in klasse A/B
in klasse B

Vraag 3
Een sinusvormige spanning van 100 Veff heeft op t=0 een nuldoorgang van negatief naar positief.

Een kwart periode later is de momentele waarde:


Kies het juiste antwoord:
+100 V
+70,7 V
+141,4 V
-141,4 V

Vraag 4
Bij de modulatiewijze QAM, waarbij 16 toestanden worden onderscheiden, is het aantal bits per symbool:


Kies het juiste antwoord:
4
8
2
16

Vraag 5
De afkorting 'CRC' komt van:


Kies het juiste antwoord:
de relatie tussen de capaciteit en de afmetingen van een condensator
condensator -weerstand - condensator schakeling
CW ontvanger AVR controle
Cyclic Redundancy Check