[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2014-09-03 11:30 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Zie afbeelding
De oscillator is opgebouwd rond transistor:Kies het juiste antwoord:
Q2
Q1
Q3
Q6

Vraag 2
Door een weerstand loopt een stroom.
Hierdoor ontstaat over deze weerstand een spanning van 12 volt.
De stroom wordt vier maal zo groot gemaakt.

De spanning wordt dan:


Kies het juiste antwoord:
24 V
12 V
48 V
3 V

Vraag 3
Bij een spanning van 6 V en een stroom van 1 A wordt gedurende 1 minuut een energie opgenomen van:


Kies het juiste antwoord:
360 Ws
6 Ws
60 Ws
1 Ws

Vraag 4
Een 8-bits ADC kan een ingangssignaal onderscheiden in maximaal:


Kies het juiste antwoord:
1024
64
256
8

Vraag 5
De ampèremeter meteen inwendige weerstand Ri wijst 4 ampère aan
Met gesloten schakelaar S wijst de ampèremeter 7 ampère aan.

De spanning U en de inwendige weerstand Ri zijn:Kies het juiste antwoord:
26 V en 1 Ω
28 V en 1 Ω
26 V en 0,5 Ω
24,5 V en 0,5 Ω