[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2014-05-23 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Voor optimale onderdrukking van de draaggolf geldt:Kies het juiste antwoord:
C11= 2 x C10 en de loper van R11 is ongeveer in de middenpositie gedraaid
C10= 2 x C11 en de loper van R11 is geheel naar beneden gedraaid
C10 is gelijk aan C111 en de loper van R11 is geheel naar boven gedraaid
C11 is ongeveer gelijk aan C10 en de loper van R11 is ongeveer in de middenpositie gedraaid

Vraag 2
R5 heeft ten doel:Kies het juiste antwoord:
het aanbieden van de juiste stroom door D2
voedingsspanningontkoppeling voor Q1 samen met C5
stroombegrenzing door D1
hoogfrequent tegenkoppelling van Q1

Vraag 3
Zie afbeelding
R11 en R12:Kies het juiste antwoord:
zorgen voor het juiste werkpunt van Q3
dienen voor tegenkoppeling van Q3
vormen met C9 een laagdoorlaatfilter
mogen geen draadgewonden weerstanden zijn

Vraag 4
De detector bestaat o.a. uit:Kies het juiste antwoord:
C20, R15, R16, Q4
L15, D1, C19, R14
D2, R12, C14, C17
L11, C11, Q3, R11

Vraag 5
Een amateurzender werkend in de 21 MHz band veroorzaakt storing in de frequentieband 61-68 MHz.

De storing kan worden verminderd door:


Kies het juiste antwoord:
de uitsturing van de eindtrap te verkleinen
de afvlakking van de voeding te verbeteren
de frequentiestabiliteit te vergroten
een hoogdoorlaatfilter achter de zender te plaatsen