[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2014-05-14 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Voor een bruikbare modulatie zal de waarde van R1 liggen in de ordegrootte van:



Kies het juiste antwoord:
100 kΩ
10 Ω
1 Ω
600 Ω

Vraag 2
Zie afbeelding
Dit is een deel van een:



Kies het juiste antwoord:
EZB-zender
CW-zender
AM-zender
FM-zender

Vraag 3
R1 en R2:



Kies het juiste antwoord:
zorgen voor de tegenkoppeling van Q1
dienen voor het dempen van het kwartskristal
voorkomen sleutelklikken en chirps
zorgen voor de werkpuntinstelling van Q1

Vraag 4
De spanning tussen de punten X en Y is:



Kies het juiste antwoord:
2 V
3 V
1 V
0 V

Vraag 5
De elektrische component in elektromagnetische golven:


Kies het juiste antwoord:
is altijd verticaal gericht
is altijd horizontaal gericht
kan zowel horizontaal als verticaal gericht zijn
bepaalt de richting waarin de elektromagnetische golf zich voortplant