[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2014-03-05 12:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
R1 en R2:Kies het juiste antwoord:
dienen voor de tegenkoppeling van Q1
vormen een laagdoorlaatfilter met C1
dienen voor de juiste aanpassing van microfoon M
verzorgen de werkpuntinstelling van Q1

Vraag 2
De diodeschakeling D is hier een:Kies het juiste antwoord:
balansmodulator
frequentievermenigvuldiger
bruggelijkrichter
frequentiemodulator

Vraag 3
Voor optimale onderdrukking van de draaggolf geldt:Kies het juiste antwoord:
C11= 2 x C10 en de loper van R11 is ongeveer in de middenpositie gedraaid
C10= 2 x C11 en de loper van R11 is geheel naar beneden gedraaid
C10 is gelijk aan C111 en de loper van R11 is geheel naar boven gedraaid
C11 is ongeveer gelijk aan C10 en de loper van R11 is ongeveer in de middenpositie gedraaid

Vraag 4
Door een lange spoel loopt een hf wissselstroom.
Een aluminium huls is in de lengterichting van een smalle luchtspleet voorzien , om de spoel geschoven en geaard.

Dit wordt gedaan om:


Kies het juiste antwoord:
het elektrisch en magnetisch veld af te schermen
de magnetische veldlijnen te concentreren bij de luchtspleet
alleen het elektrisch veld af te schermen
de zelfinductie te vergroten

Vraag 5
De spanning loopt 90° in fase achter op de stroom in:Kies het juiste antwoord:
afbeelding 2
afbeelding 4
afbeelding 1
afbeelding 3