[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2013-11-06 14:15 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Zie afbeelding
Element X (links onderin het schema) is:



Kies het juiste antwoord:
het tekensymbool voor een reactantie
een kwartskristal dat zich capacitief gedraagt
een Foster-Seely detector
een kwartskristal dat zich inductief gedraagt

Vraag 2
De diodeschakeling D is hier een:



Kies het juiste antwoord:
balansmodulator
frequentievermenigvuldiger
bruggelijkrichter
frequentiemodulator

Vraag 3
De condensator C22 heeft bij voorkeur een waarde van ongeveer:



Kies het juiste antwoord:
100 μF
10 pF
100 nF
1000 pF

Vraag 4
De gemiddelde waarde van de stroom I bedraagt



Kies het juiste antwoord:
0,5 A
1,5 A
0,707 A
1 A

Vraag 5
De gemiddelde waarde van de stroom is:



Kies het juiste antwoord:
3 A
0,5 A
0,333 A
1,165 A