[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2013-09-04 14:15 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Transistor Q2:Kies het juiste antwoord:
versterkt de laagfrequentspanning van Q1 ongeveer 10 x
versterkt de laagfrequentspanning van Q1 ongeveer 30 x
is bedoeld als scheidingstrap
versterkt de laagfrequentspanning van Q1 ongeveer 3 x

Vraag 2
Voor optimale onderdrukking van de draaggolf geldt:Kies het juiste antwoord:
C11= 2 x C10 en de loper van R11 is ongeveer in de middenpositie gedraaid
C10= 2 x C11 en de loper van R11 is geheel naar beneden gedraaid
C10 is gelijk aan C111 en de loper van R11 is geheel naar boven gedraaid
C11 is ongeveer gelijk aan C10 en de loper van R11 is ongeveer in de middenpositie gedraaid

Vraag 3
De stroomversterking is ongeveer:Kies het juiste antwoord:
50
100
200
10

Vraag 4
Een paraboolantenne met een schoteldiameter van 1 meter wordt gebruikt op een frequentie van 5,6 GHz.

Indien dezelfde schotel vervolgens wordt gebruikt voor een antenne op een frequentie van 10,5 GHz, wordt de:


Kies het juiste antwoord:
antennewinst groter en de openingshoek (bundelbreedte) kleiner
antennewinst groter en de openingshoek (bundelbreedte) groter
antennewinst kleiner en de openingshoek (bundelbreedte) kleiner
antennewinst kleiner en de openingshoek (bundelbreedte) groter

Vraag 5
Een dipool wordt gevoed met behulp van een open lijn (kippenladder).
Het zendvermogen is 100 watt.

Ter beveiliging tegen aanraking van de open lijn kunt u het beste:


Kies het juiste antwoord:
geïsoleerd draad toepassen
veel spreiders toepassen
ongeïsoleerd draad toepassen
een waarschuwingsbord bij de open lijn plaatsen