[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2013-08-19 14:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
De condensator C24 dient om:Kies het juiste antwoord:
de versterking van hoge tonen in de eindtrap te verkleinen
de stroom door de transistor constant te houden
de LF-tegenkoppeling in de eindtrap te verminderen
de transistor in het juiste werkpunt in te stellen

Vraag 2
Deze wisselspanning wordt aangesloten op een weerstand van 10 ohm.

Het opgenomen vermogen is:Kies het juiste antwoord:
10 W
5 W
7,07 W
100 W

Vraag 3
De spanning U heeft een frequentie van 1 MHz.

Om spoel Y af te schermen van het magnetische veld van spoel X dient men:Kies het juiste antwoord:
een ijzerkern aan te brengen in spoel X
een ijzerkern aan te brengen in beide spoelen
spoel X in een koperen bus te plaatsen
een koperkern aan te brengen in spoel Y

Vraag 4
Een ideale enkelzijbandzender wordt met twee even sterke sinusvormige audiosignalen van respectievelijk 800 Hz en 1000 Hz uitgestuurd.
Het uitgangssignaal wordt zichtbaar gemaakt op een oscilloscoop.

Het juiste beeld is:Kies het juiste antwoord:
beeld 2
beeld 3
beeld 4
beeld 1

Vraag 5
Een signaalsterkte wordt gerapporteerd als 'S-9 plus 20 dB'.

Indien van de beluisterde zender het vermogen wordt gereduceerd van 150 W naar 15 W,
dan behoort het signaalsterkte rapport te zijn:


Kies het juiste antwoord:
S-9 plus 10 dB
S-9
S-9 plus 30 dB
S-9 plus 20 dB