[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2013-05-22 13:00 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Een sinusvormige spanning van 100 Veff heeft op t=0 een nuldoorgang van negatief naar positief.

Een kwart periode later is de momentele waarde:


Kies het juiste antwoord:
+100 V
+70,7 V
+141,4 V
-141,4 V

Vraag 2
De gemiddelde waarde van de stroom over het tijdsinterval van 0 tot π/2 seconde is:Kies het juiste antwoord:
0 A
2/π A
π A
1/π A

Vraag 3
De frequentie van een wisselspanning bedraagt 100 Hz.

Het aantal perioden dat in 5 minuten verloopt is:


Kies het juiste antwoord:
1.200
20
30.000
50

Vraag 4
Een specifieke modulatievorm voor digitale signalen is:


Kies het juiste antwoord:
AM
EZB (SSB)
FM
2-PSK

Vraag 5
De totale versterking tussen P en Q is:Kies het juiste antwoord:
10 dB
30 dB
20 dB
40 dB