[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2013-03-06 11:30 uur


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
Voor optimale onderdrukking van de draaggolf geldt:Kies het juiste antwoord:
C11= 2 x C10 en de loper van R11 is ongeveer in de middenpositie gedraaid
C10= 2 x C11 en de loper van R11 is geheel naar beneden gedraaid
C10 is gelijk aan C111 en de loper van R11 is geheel naar boven gedraaid
C11 is ongeveer gelijk aan C10 en de loper van R11 is ongeveer in de middenpositie gedraaid

Vraag 2
Zie afbeelding
De schakeling rondom Q2 is bedoeld:Kies het juiste antwoord:
voor het precies instellen van de drain-source spanning van Q1
voor het opwekken van het oscillatorsignaal
voor het regelen van het laagfrequentvolume van de hoofdtelefoon
als detectorschakeling voor signalen van Q1

Vraag 3
Voor laagfrequent volumeregeling dient de volgende variabele weerstand of potentiometer:Kies het juiste antwoord:
R8
R4
R3
R15

Vraag 4
De condensator C5 dient om:Kies het juiste antwoord:
het verlopen van de instelling van de transistor te voorkomen
het circuit van de resonantiekring L6-C6 compleet te maken
de meekoppelling van de transistor te verzorgen
L6 op de spiegeifrequentie af te stemmen

Vraag 5
De gelijkspanningscomponent van dit signaal isKies het juiste antwoord:
2 V
4 V
3 V
6 V