[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2013-01-28


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
C5, C10 en C12:Kies het juiste antwoord:
zijn de afstemcondensatoren van de resonantiekringen
voorkomen brom op de modulatie van de stuurtrap
ontkoppelen de hoogfrequent signalen van de voedingslijn V+ naar aarde
vormen met respectievelijk L1, L3 en rfc4 hoogdoorlaatfilters

Vraag 2
Deze ontvanger is bedoeld voor de modulatiewijze:Kies het juiste antwoord:
AM
FM
CW
EZB

Vraag 3
Transistor Q2:Kies het juiste antwoord:
is het sleutelfilter
is een scheidingstrap
is een frequenie-vermenigvuldigingstrap
zorgt voor de werkpuntstabilisatie van Q1

Vraag 4
Een batterij heeft een bronspanning (EMK) van 8,4 volt en een inwendige weerstand van 0,3 ohm.
De batterij wordt belast met een weerstand: de klemspanning is nu 7,2 volt.

De belastingsveerstand is:


Kies het juiste antwoord:
1,5 ohm
1,8 ohm
2, 1 ohm
2,4 ohm

Vraag 5
Een 2-meter FM-zender wordt gemoduleerd met een 1000 Hz toon waarvan de amplitude constant is.
De frequentiezwaai bedraagt 3 kHz.

Hierbij ontstaan:


Kies het juiste antwoord:
meer dan twee zijbandfrequenties
één zijbandfrequentie
twee zijbandfrequenties
geen zijbandfrequentie