[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2012-05-09


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
De diodeschakeling D is hier een:Kies het juiste antwoord:
balansmodulator
frequentievermenigvuldiger
bruggelijkrichter
frequentiemodulator

Vraag 2
Diode D1 is een:Kies het juiste antwoord:
varicapdiode (capaciteitsdiode)
zenerdiode
gelijkrichtdiode
LED

Vraag 3
Zie afbeelding
Op de loper van R15 is een sinusvormig signaal aanwezig.
De potentiometer staat in de middenstand.

Het aan de hoofdtelefoon aangeboden signaal:Kies het juiste antwoord:
is in fase met het signaal op de loper van R15
ijlt 360 graden na t.o.v. het signaal op de loper van R15
ijlt 270 graden na t.o.v. het signaal op de loper van R15
is in tegenfase met het signaal op de loper van R15

Vraag 4
De middenfrequentversterker is opgebouwd rond transistor:Kies het juiste antwoord:
Q2
Q1
Q6
Q3

Vraag 5
R1 en R2:Kies het juiste antwoord:
zorgen voor de tegenkoppeling van Q1
dienen voor het dempen van het kwartskristal
voorkomen sleutelklikken en chirps
zorgen voor de werkpuntinstelling van Q1