[ Welkom ] [ Het waarom ] [ QTH Locator ] [ PA4TON ] [ Examen eisen ] [ Examens 1 ] [ Examens 2 ]
[ Examens 3 ] [ Stel zelf samen ] [ Vragen per Module ] [ Lijsten / Tabellen ] [ Statistieken ] [ Referenties ] [ Linkjes ]

F-Examen : 2012-03-07


Totaal aantal vragen : 50

Vraag 1
De middenfrequentselectiviteit wordt bepaald door de kring(en) met:Kies het juiste antwoord:
L6
L10, L11, L13 en L15
L3
L25 en L26

Vraag 2
Door een weerstand loopt een stroom.
Hierdoor ontstaat over deze weerstand een spanning van 12 volt.
De stroom wordt vier maal zo groot gemaakt.

De spanning wordt dan:


Kies het juiste antwoord:
24 V
12 V
48 V
3 V

Vraag 3
Een accu heeft een inwendige weerstand van 1 ohm en een bronspanning (EMK) van 6 volt.
Op de klemmen van de accu sluiten we een weerstand aan van 3 ohm.

De stroom door de weerstand is:


Kies het juiste antwoord:
2 A
6 A
0,67 A
1,5 A

Vraag 4
Als van een wisselspanning de tijdsduur van één periode 0,008 seconde bedraagt, is de frequentie:


Kies het juiste antwoord:
7500 Hz
125 Hz
0,008 Hz
0,48 Hz

Vraag 5
De frequentiezwaai van een FM-zender wordt vergroot van 2 kHz naar 3 kHz.

Het zendvermogen van de zender:


Kies het juiste antwoord:
wordt 2/3 maal de vroegere waarde
biijft gelijk
wordt 9/4 maal de vroegere waarde
wordt 3/2 maal de vroegere waarde